Loading...
Câu chuyện thành công

Muốn đạt được những gì chưa từng có thì hãy làm những gì chưa từng làm.

Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau.