Loading...
Nhân sự của chúng tôi

“Tôi rất coi trọng những giá trị cống hiến cho xã hội mà SnB đem lại.”

“Tôi thấy rất ấn tượng và đã lựa chọn gắn bó với SnB ngay trong tuần đầu tiên gia nhập.”

“Tôi rất tự hào khi được làm việc tại SnB – Một trong những công ty phân phối đồ dùng và sản phẩm cho Mẹ&Bé uy tín chất lượng tốt nhất tại Việt Nam.”