Loading...
Sơ đồ tổ chức

Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, hiện Tổng công ty SnB có hơn 500 nhân viên được chia thành 4 công ty, khối gồm: Công ty phân phối (SnB Distribution), Công ty bán lẻ (Soc&Brothers), Khối hỗ trợ và Khối dự án.

Ban giám đốc

Điều hành toàn bộ các hoạt động của SnB và giúp sức cho Tổng giám đốc Nguyễn Bạch Thùy Linh là Ban giám đốc gồm phó tổng giám đốc, hai CEO đến từ Nhật Bản, giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh và các trợ lý ban giám đốc.

Sơ đồ tổ chức của SnB

Công ty phân phối

Thành lập từ năm 2014 nhưng công ty phân phối – SnB Distribution đã trở thành công ty phát triển mạnh mẽ nhất với các sản phẩm cao cấp thuộc ba nhãn hàng Glico, Merries, Baby phân phối trên toàn quốc cùng phòng Marketing phát triển thương hiệu và các dịch vụ Marketing. Toàn bộ các hoạt động của công ty phân phối được điều hành bởi CEO Hirano Yuzo.

Công ty bán lẻ

Được hình thành ngay từ những năm đầu, công ty bán lẻ (hay còn gọi là Soc&Brothers) hiện tại đã phát triển với 6 bộ phận dưới sự điều hành của CEO đến từ Nhật Bản – ông Nakahama Chikashi và hai giám đốc phát triển, điều hành.

Khối hỗ trợ

Đóng góp vào thành công của hai công ty phân phối và bán lẻ là khối hỗ trợ với 4 bộ phận chính gồm: Hành chính nhân sự, Tài chính kế hoạch, Công nghệ thông tin và Cung ứng.

Khối dự án

Chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển các dự án mới cho Tổng công ty SnB là khối dự án. Hiện tại khối dự án đã phát triển với ba dự án lớn gồm Giáo dục, F&B và Nhượng quyền thương mại.