Loading...
Nghiên cứu và phân tích thị trường

Thấu hiểu tầm quan trọng của việc mở rộng và phát triển doanh nghiệp, một trong những ưu tiên của của SnB trong kinh doanh là nghiên cứu và phân tích thị trường.

Chúng tôi thành lập nhóm chuyên trách đảm nhiệm việc nghiên cứu thị trường người tiêu dùng, lập kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với các đối tác để phân tích các nhu cầu nhằm và đưa ra các quyết định tốt nhất.

Thành lập nhóm chuyên trách đảm nhiệm việc nghiên cứu thị trường người tiêu dùng
Thành lập nhóm chuyên trách đảm nhiệm việc nghiên cứu thị trường người tiêu dùng

Nghiên cứu thị trường là việc nhận dạng, lựa chọn thu thập, phân tích và phổ biến thông tin với mục đích hỗ trợ việc ra quyết định có liên quan đến sự xác định và xử lý những vấn đề và cơ hội marketing.

Quá trình tìm hiểu thị trường giúp SnB nắm bắt được nhu cầu, mong muốn và thói quen tiêu dùng của khách hàng, từ đó đề ra những chiến lược kinh doanh phù hợp, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Quá trình tìm hiểu thị trường giúp SnB nắm bắt được nhu cầu, mong muốn và thói quen tiêu dùng của khách hàng
Quá trình tìm hiểu thị trường giúp SnB nắm bắt được nhu cầu, mong muốn và thói quen tiêu dùng của khách hàng

Càng hiểu rõ về thị trường và khách hàng tiềm năng, doanh nghiệp càng có nhiều cơ hội thành công. Do đó, nghiên cứu thị trường là một trong những ưu tiên hàng đầu của SnB.

Thông qua quá trình này, chúng tôi có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về thị trường, nắm bắt được các diễn biến mới nhất trên thị trường mục tiêu, từ đó đánh giá được những kế hoạch tiềm năng phục vụ cho hoạch định chiến lược và kế hoạch marketing nhằm đem lại hiệu quả tối ưu nhất.

Thấu hiểu tầm quan trọng của việc mở rộng và phát triển doanh nghiệp, một trong những ưu tiên của của SnB trong kinh doanh là nghiên cứu và phân tích thị trường
Thấu hiểu tầm quan trọng của việc mở rộng và phát triển doanh nghiệp, một trong những ưu tiên của của SnB trong kinh doanh là nghiên cứu và phân tích thị trường

Tại SnB, đội ngũ nghiên cứu thị trường mang tới:

  • Cơ hội tiếp cận mạng lưới kinh doanh toàn cầu.
  • Cơ hội gia nhập thị trường và tiếp nhận các chiến lược kinh doanh dài hạn dựa trên kinh nghiệm chuyên môn và hiểu biết thị trường của SnB.
  • Phân tích về thị trường bán hàng đa kênh dựa trên những số liệu thống kê mới và chính xác nhất.