Loading...
Biểu đồ tăng trưởng

Kể từ khi thành lập vào năm 2007 đến nay, doanh thu tổng công ty SnB tăng trưởng rõ rệt qua các năm. Đặc biệt doanh thu năm 2015 tăng gần 4 lần so với năm 2014. Đến cuối năm 2018 doanh thu toàn công ty đã cán mốc 1296 tỷ đồng.